GARKALNE.LV

PIEKĻŪSTAMĪBAS PAZIŅOJUMS

Garkalnes novada dome saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Garkalnes novada pašvaldības tīmekļvietne - https://garkalne.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode — VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Garkalnes novada pašvaldības tīmekļvietne atbilst noteikumiem Nr. 445.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 04.01.2021. Izvērtēšanu veica Garkalnes novada domes atbildīgie darbinieki.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: https://garkalne.lv/img/piekl_izvert_protokols.jpg

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: majaslapa@garkalne.lv

Zvaniet: +371 2619 8853

Adrese: Brīvības gatve 455, Rīga LV-1024

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi mēneša laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir “Sabiedrisko attiecību daļa”.

E-pastā: marcis.bauze-krastins@garkalne.lv

Tālrunis: +371 2617 7087

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 04.01.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja Mārcis Bauze-Krastiņš, Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs.